From the blog

Socha Dievča v ľudovom kroji s polesňakmi a stavanie mája

No Comments

Ešte v knihe a počas jej prezentácie som vyjadrila túžbu postaviť pri Drevenici pomník Pánovi Polesňakovi. Po dohode s vedením Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Fraňa Strapača o možnosti realizovať túto ideu, som začala konať. Cez internet som kontaktovala naivného sochára Ivicu Tolića z Ernestinova. Poslala som mu mailom zopár fotografií z Večera polesňakov a pozíciu, kde pomník umiestnime. Pán Ivica navrhol urobiť sochu z duba v životnej veľkosti s názvom Dievča v ľudovom kroji s polesňakmi. Návrh sa nám zapáčil, no nepodarilo sa nám zadovážiť poleno. Po niekoľkých mesiacoch sa sochár ohlásil, že má pre nás dubové poleno. Obrátila som sa na kompetentné inštitúcie a preverila postup umiestňovania sochy na verejnú plochu. Po zabezpečení financií sa pokračovalo v aktivitách. Dlhoročná folkloristka a dobrá pripravovateľka polesňakov Vjera Baksová sa obliekla do kroja, ktorý sa najviac podobal pôvodnému kroju Slovákov prisťahovaných do Markovca Našického (z územia Kysúc), a pózovala na mieste budúceho umiestnenia sochy. Pre sochára boli dôležite všetky detaily – sukňa, zástera, košeľa, vesta, stuhy, účes, krpce, tanier s polesňakmi. Niektoré detaily sme museli znovu a podrobnejšie odfotiť. Pán Ivica osobne prišiel na miesto preveriť detaily a pustil sa do práce v Ernestinove. Po mesiaci nám autor hotovú sochu dopravil do Drevenice. Bývalý člen nášho folklórneho spolku Darko Komjetan a jeho stavebná živnosť KOMJETAN GRADNJA, ktorí na spoluprácu okamžite zareagovali pozitívne, položili podstavec podľa Tolićových pokynov a pridali aj svoje vlastné nápady. Deň pred odhalením bola socha úspešne položená na podstavec a zakrytá. Umiestnenie pozorovali Branka Baksová a Mirjana Resslerová. Na deň odhalenia Darko postavil dvojjazyčnú tabuľku, ktorú sme dali vyrobiť v Osijeku. Slávnostné odhalenie sochy sa konalo dňa 30. apríla v popoludňajších hodinách. V prírode sa v rámci tejto aktivity s malými folkloristami uskutočnil poznávací kvíz o polesňakoch. Naučili sa kedy sa po prvýkrát konal Večer polesňakov, od koho sme a odkiaľ získali drevo na Drevenicu, kto bol prvý fujarista v Chorvátsku, ako vôbec prišlo k organizácii Večera polesňakov a prečo práve názov polesňak… Zaspievali aj príležitostný bećarac. Speváčky piekli polesňaky, ktoré vábne voňali. Tesne pred 17. hodinou hostiteľom začali prichádzať hostia. Odhalením sochy bolo oslávené 15. výročie otvorenia Drevenice a 30. výročie Zväzu Slovákov v Chorvátsku. Predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom Branka Baksová privítala prítomných a poďakovala im za podporu a spoluprácu. Zdôraznila, že počas 15 rokov v Drevenici vystúpilo viac ako 185 spolkov z Chorvátska, Slovenska, Česka, Rumunska a iných štátov, a na javisku tancovalo a spievalo viac ako 15 000 vystupujúcich. Stuhu prestrihli hostia – parlamentárny poslanec a zástupca primátora mesta Našice Hrvoje Šimić, predseda Mestskej rady Krešimir Žagar a predseda Zväzu Slovákov Mirko Vavra, a sochu odhalili členky najvernejšieho tímu na pečenie polesňakov Nočné neviniatka v zložení Zdenka Šutaková, Božena Lazarová a Vesna Budošová. Niekoľko slov o spolupráci povedal autor sochy Ivica Tolić. Sochu požehnal a modlitbu viedol markovský farár Patrik Alatić. Slávnosti sa zúčastnili aj člen Župnej rady Vanja Prošić a predseda Miestneho výboru Karlo Kanis. Po fotografovaní pri soche sa návštevníci občerstvili polesňakmi, pivom a džúsmi. Okrem hlavným podporovateľom, ktorými sú Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Úrad pre ľudské práva a práva národnostných menšín ChR, Zväz Slovákov v ChR a mesto Našice, ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na zhotovení sochy a organizácii jej odhalenia. Poďakovanie zvlášť patrí stavebnej spoločnosti KOMJETAN GRADNJA, ktorá prácu vykonala bezplatne. Osobne si myslím, že je socha spolu s podstavcom a tabuľkou veľmi krásna a impozantná. Krásne zapadá do okolia Drevenice a každému okoloidúcemu rozpráva o miestnych Slovákoch, ich krojoch a polesňakoch. Sochu je dôležité včas udržiavať z hľadiska atmosférických podmienok, ale aj neustále opatrovať. Po odhalení sochy sa folkloristi presunuli pred hasičský dom, kde hasiči z lesa doviezli jeden štíhly 15 m vysoký hrab. Malí folkloristi ho ozdobili farebnými stuhami, a potom hasiči ten pekný máj veľmi rýchlo a úspešne postavili. Všetci účastníci sa po realizácii tejto aktivity, ktorou sa oslavuje prebudenie prírody a nový život, zaslúžene občerstvili v hasičskom dome.

text: Vesna Baksová

Have your say