News

Stavanie mája v Markovci Našickom

No Comments

Dňa 30. apríla pri budove Dobrovoľného hasičského zboru  v Markovci Našickom v popoludňajších hodinách bol postavený majpan. Členovia DHZ ho previezli na traktore cez dedinu za sprievodu hasičského auta a zvuku sirén, ktorými volali miestnych obyvateľov, aby vyšli von a pozreli sa na dlhý a tenký strom. Po príchode bol[…]

Oslava sv. Marka evanjelistu v Markovci Našickom

No Comments

Obyvatelia Markovca Našického oslavujú 25. apríla ako deň sv. Marka evanjelistu, patróna obce. Eucharistické slávenie začalo o 11. hodine vo farskom kostole sv. Marka. Omšu viedol farár v Slavonskom Kobaši, ctihodný Goran Kovačević. Omše sa zúčastnili aj mnohí ďalší kňazi: farár Goran Mitrović, dekan našického dekanátu a farár vo Feričancoch,[…]

Oslava Veľkej noci v markovskom kostole

No Comments

Zelený štvrtok – prvý deň veľkonočného trojdnia – je spomienkou na Ježišovu poslednú večeru. Ježiš vtedy ustanovil Oltárnu sviatosť a služobné kňazstvo. Na Zelený štvrtok Cirkev oslavuje narodeniny Eucharistie a kňazskej služby. Vo farskom kostole sv. Marka evanjelistu v Markovci Našickom bola o 18. hodine omša, ktorú slúžil farár Goran[…]

Veľkonočný koncert Veľkonočný zajac

No Comments

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla sa v organizácii Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača a Matice slovenskej v Markovci Našickom v Drevenici konal veľkonočný koncert s názvom Veľkonočný zajac. Vystúpili všetky tanečné skupiny SKUS-u Fraňa Strapača – detská, mládežnícka a seniorská, ako aj speváčky. V programe účinkovali aj žiaci Základnej školy[…]

Prezentácia publikácie Fraňo a ja – dvaja kamarátia audionahrávky Markovčania spievajú

No Comments

Pri príležitosti 51. narodenín Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača sa 6. marca v Drevenici konala prezentácia publikácie Fraňo a ja – dvaja kamarátia audionahrávky Markovčania spievajú. Hneď na úvod zarecitovala tanečnica Ema Hanižjarová báseň o Fraňovi, ktorú napísala. Predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom a SKUS-u Fraňa Strapača Vesna Budošová[…]