News

Advent a Vianoce v Markovci Našickom

No Comments

Členky speváckej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača z Markovca Našického aj tento rok spestrili adventné obdobie svojimi piesňami. Dňa 16. decembra sa zúčastnili zapálenia tretej adventnej sviece s piesňou Aký je to svit pred farským kostolom sv. Marka evanjelistu a o týždeň neskôr pri zapálení štvrtej adventnej sviece. Pieseň[…]

Výročné zhromaždenia SKUS-u Fraňa Strapača a MS v Markovci Našickom

No Comments

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača a Matica slovenská v Markovci Našickom uskutočnili dňa 28. decembra svoje výročné zhromaždenia. Po vianočným piesňach, ktoré predviedli najmladší folkloristi, správy o činnosti za rok 2023 podali predsedníčka SKUS-u Vesna Budošová a predsedníčka MS Branka Baksová. Plán činnosti na rok 2024 prečítal podpredseda MS Mario[…]

Sv. Mikuláš v Drevenici

No Comments

V utorok 5. decembra prišiel do Markovca Našického obľúbený svätý Mikuláš a jeho menej obľúbený spoločník Krampus. V ten večer sa v Drevenici zhromaždili členovia Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača, najmä deti a ich rodičia, aby privítali nezvyčajných hostí. Členovia tanečných skupín SKUS-u Fraňa[…]

Markovčania v Bratislave

No Comments

Členovia Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača realizovali v dňoch 1. až 3. decembra antiasimilačný projekt Sv. Mikuláš v Bratislave. Prvý deň boli zástupcovia spolkov spolu s predsedom Zväzu Slovákov Mirkom Vavrom na pracovnom stretnutí na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, kde[…]

Vystúpenia Markovčanov v Daruvari a v Končanici

No Comments

Pre markovských folkloristov bol 28. októbra úspešným a zaujímavým dňom.V organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov a antifašistov Chorvátskej republiky, Združenia protifašistických bojovníkov a antifašistov mesta Daruvar, mesta Daruvar a jeho primátora sa v ten deň v Daruvare konala slávnostná spomienka na 80. výročie založenia 1. československej brigády Národnej oslobodzovacej armády Juhoslávie[…]