News

Narodeninová Oslava

No Comments

Markovskí folkloristi 6. marca oslávili narodeniny svojho Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača. V ten deň v roku 1975 bol spolok po dvoch rokoch fungovania zaregistrovaný na ustanovujúcom výročnom zhromaždení pod názvom FD “Slováci”. A tak mali aktívni členovia tento rok v daný deň namiesto tanečných skúšok narodeninovú oslavu. Keď prišli[…]

Valné zhromaždenie SKUS-u Fraňa Strapača a MS v Markovci Našickom

No Comments

V nedeľu 5. marca sa v Drevenici uskutočnilo valné zhromaždenie Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača. Zhromaždenie slávnostne otvorili členky speváckej skupiny piesňou z pôstneho obdobia Potichej tmavej noci raz. Predsedníčka Matice a zároveň aj členka Mestskej rady Branka Baksová privítala prítomných a zdôraznila, že[…]

Fašiangy v Drevenici

No Comments

Namiesto tanečných skúšok sa na fašiangový pondelkový večer 20. februára uskutočnila v Drevenici fašiangová zábava. Členovia detskej a mládežníckej tanečnej skupiny a členky speváckej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača s podporou mladších sympatizantov sa pestro obliekli a kamarátili sa v dobrej nálade. Vedúci skupín Vanesa a Josip Fedorovci ozdobili[…]

Zhromaždenia MS v Markovci Našickom a SKUS-u Fraňa Strapača

No Comments

Dňa 20. decembra sa v Drevenici uskutočnili zhromaždenia Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača, na ktorých bol schválený plán činnosti a finančný plán na rok 2023. Plány predniesli predsedníčka SKUS-u Vesna Budošová, podpredseda MS Mario Dudjak a predsedníčka MS Branka Baksová. Medzi početnými plánovanými aktivitami sa[…]

Koncert V objatí Radosti

No Comments

V Markovci Našickom sa tento rok 11. decembra konal trochu inakší tradičný vianočný koncert v preplnenej Drevenici. Niesol názov V objatí Radosti a účinkovali v ňom: folklórna skupina Chorvátskeho kultúrneho spolku Lisinski z Našíc, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača a Matica slovenská v Markovci Našickom, tamburášsky orchester Tamburášskeho spolku Dory[…]