From the blog

Oslava Veľkej noci v markovskom kostole

No Comments

Zelený štvrtok – prvý deň veľkonočného trojdnia – je spomienkou na Ježišovu poslednú večeru. Ježiš vtedy ustanovil Oltárnu sviatosť a služobné kňazstvo. Na Zelený štvrtok Cirkev oslavuje narodeniny Eucharistie a kňazskej služby. Vo farskom kostole sv. Marka evanjelistu v Markovci Našickom bola o 18. hodine omša, ktorú slúžil farár Goran[…]

Veľkonočný koncert Veľkonočný zajac

No Comments

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla sa v organizácii Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača a Matice slovenskej v Markovci Našickom v Drevenici konal veľkonočný koncert s názvom Veľkonočný zajac. Vystúpili všetky tanečné skupiny SKUS-u Fraňa Strapača – detská, mládežnícka a seniorská, ako aj speváčky. V programe účinkovali aj žiaci Základnej školy[…]

Prezentácia publikácie Fraňo a ja – dvaja kamarátia audionahrávky Markovčania spievajú

No Comments

Pri príležitosti 51. narodenín Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača sa 6. marca v Drevenici konala prezentácia publikácie Fraňo a ja – dvaja kamarátia audionahrávky Markovčania spievajú. Hneď na úvod zarecitovala tanečnica Ema Hanižjarová báseň o Fraňovi, ktorú napísala. Predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom a SKUS-u Fraňa Strapača Vesna Budošová[…]

Spravodajsko-volebné zhromaždenie MS v Markovci Našickom a spravodajské hromaždenie SKUS-u Fraňa Strapača

No Comments

V nedeľu 18. februára so začiatkom o 18:00 sa konalo spravodajsko-volebné zhromaždenie Matice slovenskej v Markovci Našickom a spravodajské zhromaždenie Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača v Drevenici. Na úvod zhromaždenia speváčky zaspievali príležitostnú starú pôstnu pieseň z Markovca Po tichej tmavej noci raz. Správu o práci oboch spolkov podala predsedníčka[…]

Fašiangy v Drevenici

No Comments

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača a Matica slovenská v Markovci Našickom organizovali dňa 12. februára v Drevenici fašiangy pre najmladších členov. Program moderovali vedúci detskej a mládežníckej skupiny Karlo Malovčak a Luka Djedović. Na začiatku sa každá maska predstavila a povedala o sebe zopár zaujímavostí. Niektoré maškary aj zaspievali. Deti[…]

Advent a Vianoce v Markovci Našickom

No Comments

Členky speváckej skupiny Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača z Markovca Našického aj tento rok spestrili adventné obdobie svojimi piesňami. Dňa 16. decembra sa zúčastnili zapálenia tretej adventnej sviece s piesňou Aký je to svit pred farským kostolom sv. Marka evanjelistu a o týždeň neskôr pri zapálení štvrtej adventnej sviece. Pieseň[…]

Výročné zhromaždenia SKUS-u Fraňa Strapača a MS v Markovci Našickom

No Comments

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača a Matica slovenská v Markovci Našickom uskutočnili dňa 28. decembra svoje výročné zhromaždenia. Po vianočným piesňach, ktoré predviedli najmladší folkloristi, správy o činnosti za rok 2023 podali predsedníčka SKUS-u Vesna Budošová a predsedníčka MS Branka Baksová. Plán činnosti na rok 2024 prečítal podpredseda MS Mario[…]

Sv. Mikuláš v Drevenici

No Comments

V utorok 5. decembra prišiel do Markovca Našického obľúbený svätý Mikuláš a jeho menej obľúbený spoločník Krampus. V ten večer sa v Drevenici zhromaždili členovia Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača, najmä deti a ich rodičia, aby privítali nezvyčajných hostí. Členovia tanečných skupín SKUS-u Fraňa[…]

Markovčania v Bratislave

No Comments

Členovia Matice slovenskej v Markovci Našickom a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača realizovali v dňoch 1. až 3. decembra antiasimilačný projekt Sv. Mikuláš v Bratislave. Prvý deň boli zástupcovia spolkov spolu s predsedom Zväzu Slovákov Mirkom Vavrom na pracovnom stretnutí na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave, kde[…]

Vystúpenia Markovčanov v Daruvari a v Končanici

No Comments

Pre markovských folkloristov bol 28. októbra úspešným a zaujímavým dňom.V organizácii Zväzu protifašistických bojovníkov a antifašistov Chorvátskej republiky, Združenia protifašistických bojovníkov a antifašistov mesta Daruvar, mesta Daruvar a jeho primátora sa v ten deň v Daruvare konala slávnostná spomienka na 80. výročie založenia 1. československej brigády Národnej oslobodzovacej armády Juhoslávie[…]