From the blog

Donácia publikácií Matice slovenskej v Markovci Našickom našickým školám

No Comments

Členka Matice slovenskej v Markovci Našickom, a zároveň aj autorka a spoluautorka viacerých publikácií Vesna Baksová, kontaktovala v marci knihovníčky škôl z našickej oblasti a ponúkla im donáciu kníh pre ich zbierku. Všetky knihovníčky ochotne prijali ponuku a pri tejto príležitosti im ďakujeme za spoluprácu. Sú to Ivana Ostričková zo ZŠ kráľa Tomislava, Andrea Dubaićová Begićová zo ZŠ Dory Pejačevićovej, Manuela Kojićová zo SŠ Isidora Kršnjavého a učiteľka Suzana Mihaleková z vysunutého oddelenia ZŠ kráľa Tomislava v Markovci Našickom. Matica slovenská v Markovci Našickom vydala celkovo sedem rôznych publikácii, z ktorých niektoré už dávno rozdala, a preto nie sú k dispozícii. Z dostupných publikácií bolo pri tejto príležitosti do škôl venovaných spolu dvadsaťdeväť exemplárov, a to: O spôsobe života a zvykov Slovákov prisťahovaných do Markovca Našickécho, Vesna Baksová (11 ks), Slovenské priezviská počas 140 rokov obce Markovec Našický „Môj rodokmeň“ (5 ks), PÁN POLESŇAK – Fotomonografi a 20 rokov podujatia „Večer polesňakov“ (2000 – 2019), Vesna Baksová – (4 ks), MARKOVEC A VLASTENECKÁ VOJNA – 30. výročie školy vo vyhnanstve 9. 10. 1991 – 18. 1. 1992 Martin – Slovensko (9 ks). Cieľom vydania týchto publikácií je, aby sa nezabudlo, a aby sa duchovné dedičstvo odovzdávalo na mladšie generácie. Učiteľka slovenského jazyka a kultúry Ana Maroševićová už dlhší čas používa tieto publikácie pri vyučovaní. Veríme, že do týchto kníh radi nakuknú aj ostatní žiaci so svojimi učiteľmi, a dozvedia sa niečo o svojej obci, o svojom meste, niečo o zvykoch, spolkoch, vlasteneckej vojne a iných udalostiach.

Have your say