From the blog

24. Večer polesňakov

No Comments

V organizácii Matice slovenskej v Markovci Našickom (MS) a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku (SKUS) Fraňa Strapača sa dňa 9. septembra v Markovci Našickom konalo tradičné kultúrno-gastronomické podujatie 24. Večer polesňakov. Vzhľadom na to, že sa podujatie konalo v rámci dvoch veľkých výročí – 50 rokov SKUS-u a 30 rokov MS, bolo naozaj výnimočné. Všetkých prítomných na začiatku privítala predsedníčka markovskej matice Branka Baksová.

Na podujatí sa zišlo veľké množstvo tanečníkov a návštevníkov, vrátane veľkého počtu vážených hostí. Všetkých prítomných pozdravila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Chorvátsku Hana Kováčová, a informovala ich, že v júli tohto roku gastronomický portál „TasteAtlas“, ktorý pravidelne prezentuje rôzne zaujímavé rebríčky jedál (niekedy sú to najlepšie svetové dezerty, niekedy najobľúbenejšie jedlá z mäsa či rýb), oznámil, že slovenské zemiakové placky, čiže polesňaky, obsadili prvé miesto v rebríčku TOP 10 európskych pochúťok. Vďaka získaným hlasom zvíťazilo na gastronomickej scéne tradičné slovenské jedlo. Veľvyslankyňa Kováčová vyjadrila spokojnosť s tým, že Markovčania ako organizátori Večera polesňakov už dávno boli predchodcami uznania, ktoré táto pochúťka dostala.

Hostiteľom česť prejavili aj poprední ľudia podporovateľských inštitúcií, ktorí sa prihovorili prítomným a organizátorom zablahoželali k jubileám a zaželali veľa úspechov v budúcnosti. Boli to predseda Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky (CHR) Tibor Varga, predseda Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín CHR Alen Tahiri, predseda Zväzu Slovákov CHR Mirko Vavra a primátor mesta Našice Krešimir Kašuba. Prítomní boli aj ďalší predstavitelia podporovateľov – predsedníčka Turistického spolku mesta Našice Ines Reslerová a predseda Miestneho výboru Markovca Našického Karlo Kanis. Podporovateľom 24. Večera polesňakov bol aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V mene predsedu Chorvátskeho parlamentu bol prítomný poslanec Goran Ivanović, ktorý odovzdal pozdravy poslanca Hrvoja Šimića a otvoril program.

​            Bohatý kultúrno-umelecký program, ktorý moderovala Tatjana Seničaninová, začal vystúpením mimoriadnych hosťov – prvej chorvátskej mariachi skupiny Los Caballeros zo Záhrebu, predvádzajúcej autentickú mexickú hudbu. Diváci si užili 45-minútový program týchto hviezd večera, množstvo krásnych hlasov a nástrojov deviatich účinkujúcich.

Na javisku sa predstavilo okolo 200 folkloristov. Hostitelia sa predstavili detskou a mládežníckou tanečnou skupinou, ktoré predviedli choreografiu Pásla kozy na lúke a seniorskou skupinou a choreografiou Neni take polečko. MS v Míľovciach predviedla choreografiu Chodila dievčina a MS v Zokovom Gaji zaspievala pásmo slovenských piesní. Mládežnícka tanečná skupina SKUS-u bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského zatancovala tanec z Horehronia a seniorská tanečná skupina Slovenského kultúrno-osvetového spolku Ľudovíta Štúra pri MS v Iloku predviedla choreografiu Pri víne. K medzinárodnému charakteru podujatia prispel Kultúrno-umelecký spolok Lukavica z Lukavice zo susednej Bosny a Hercegoviny s krásnymi orientálnymi tancami a choreografiou Mehmeda majka budila.

Pod veľkým stanom zatiaľ sedem usilovných tímov pripravovalo slovenskú špecialitu. Boli to: Nočné neviniatka, Tlačenica, Cipovičky, Speváčky, Caritas farnosti Markovca a po prvýkrát MS v Záhrebe a Futbalový klub Željezničar. V úvode podujatia vážení hostia navštívili stoly tímov a ochutnali polesňaky. Predsedníčka SKUS-u Fraňa Strapača Vesna Budošová, ktorá aj sama usilovne a už dlhé roky pečie polesňaky, poďakovala tímom za množstvo upečených polesňakov a udelila im ďakovné listy.

Okrem početných Markovčanov a Našičanov, ako aj hostí z blízkeho i vzdialeného okolia, boli na tomto podujatí prítomní aj ďalší vážení hostia: predseda Mestskej rady mesta Našice Krešimir Žagar, člen rady Osijecko-baranjskej župy (OBŽ) Vanja Prošić, mestskí radcovia a vedúci, predstaviteľ macedónskej národnostnej menšiny OBŽ Dragoljub Siljanoski, podpredseda Zväzu Slovákov Aleksandar Knapček, predsedovia matíc slovenských z Josipovca Punitovského, Míľoviec, Iloku, Zokovho Gaja a Záhrebu – Rozalija Kukučková, Jasna Matotová, Jarmila Mudrohová, Vesna Kunšteková a Zlatko Jevak, učiteľka slovenčiny Ana Maroševićová, predsedníčka Mestskej spoločnosti Červeného kríža Zdenka Vukomanovićová a predsedovia a predstavitelia markovských združení. Po kultúrno-umeleckom programe početných návštevníkov zabávala tamburášska kapela Pet tambura.

Organizátori ešte raz ďakujú všetkým, ktorí sa zúčastnili kultúrno-umeleckej a gastronomickej časti programu 24. Večera polesňakov, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto podujatia, mediálnemu podporovateľovi Rádiu Našice, a všetkým hosťom, ktorí prišli s nimi pozdraviť ešte jednu jeseň.

text: Vesna Baksová

Have your say