From the blog

100. výročie DHZ z Markovca Našického

No Comments

Oslava jubilejného stého výročia obetavej služby a pôsobenia Dobrovoľného hasičského zboru Markovca Našického sa uskutočnila v sobotu dňa 16. septembra. V príležitostnom programe sa, okrem hostiteľov, zúčastnili zástupcovia priateľských dobrovoľných hasičských zborov z okolia (Našice, Donja Motičina, Feričanci, Zoljan, Velimirovac, Lila, Vukojevci, Jelisavac, Našička Breznica, Stipanovci, Valenovac, Ledenik, Našičko Novo Selo, Beljevina) a hasičských spoločenstiev.

Jubilejného výročia sa zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Krásna nad Kysucou, kraja, z ktorého pochádzajú markovskí Slováci, a s ktorými Markovčania nadviazali spoluprácu pred 15-mi rokmi. V mene Slovákov oslávencom gratulácie vyslovili a príležitostné dary udelili predseda DHZ Krásno nad Kysucou Marian Šustek a predseda hasičského združenia obce Čadca a podpredseda hasičského združenia Žilinského samosprávneho kraja Miroslav Koza.

Slávnostného zasadnutia sa zúčastnili primátor mesta Našice Krešimir Kašuba, podpredsedníčka Mestskej rady mesta Našice a predsedníčka Matice slovenskej v Markovci Našickom Branka Baksová, podpredseda Chorvátskej hasičskej spoločnosti Zdenko Čarapar, veliteľ Hasičskej spoločnosti Osijecko-baranjskej župy Zoran Pakšec, predseda Hasičskej spoločnosti Našíc Vlatko Gašić, predseda Rady miestneho výboru Markovca Našického Karlo Kanis, predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Fraňa Strapača Vesna Budošová a početní zástupcovia mestských inštitúcií a priateľských hasičských zborov. Slávnosť markovských hasičov vystúpením spestrila aj Dychová hudba mesta Našice, a uvítací prípitok prítomným ponúkali členovia SKUS-u Fraňa Strapača v krojoch.

Po prijatí hostí sa pred hasičským domom uskutočnilo zoraďovanie hasičov. Primátor Kašuba, ako podporovateľ jubilejného výročia, pripevnil stuhu na zástavu hasičského zboru z Markovca. Po rozkaze veliteľa DHZ Markovca Tomislava Dološića sa prítomní v sprievode namierili do kostola svätého Marka evanjelistu, kde sa uskutočnila slávnostná svätá omša za všetkých živých a zosnulých markovských hasičov, ktorú slúžil farár Goran Mitrović. Farár Mitrović privítal prítomných a oslávencom zagratuloval k stému výročiu obetavej činnosti. Zdôraznil, že treba ďakovať Bohu za mnohé generácie hasičov, ktorí sa podieľali na ochrane majetku a ľudí a poprial im čo najmenej zásahov a aby ich vždy sprevádzalo požehnanie ich nebeského patróna – sv. Floriána.

Po omši sa v dome DHZ Markovca konalo slávnostné zasadnutie. Na začiatku prítomných privítal predseda markovského DHZ Zdenko Cingel a poďakoval sa primátorovi za podporu. Príležitostný referát o storočnej činnosti DHZ Markovca prečítal dlhoročný (dnes bývalý) tajomník, a člen výkonného výboru DHZ Mirko Škof. Primátor Kašuba zdôraznil dôležitosť hasičských zborov v komunite, v práce s deťmi a v udržiavaní pripravenosti členov, pri humanitárnych akciách a úspešných a včasných zásahoch a zablahoželal hostiteľom k stému výročiu obetavej činnosti.

Veliteľ DHZ Markovca Tomislav Dološić podčiarkol, že v zbore dnes pôsobí 40 členov v štyroch tímoch: deti 6 – 12 rokov, mládež 12 – 16 rokov a seniori – tímy A a B, ktoré sa zúčastňujú rôznych súťaží, ako aj intervencií, a že sa na oslavu rozhodli zavolať početných hostí, ktorí rokmi podporujú ich činnosť.

Výročie bolo príležitosťou poďakovať sa všetkým členom spoločnosti, bývalým aj súčasným, ktorí svojou snahou, odvahou a obetavosťou za celé tie roky existencie prispeli k úspechu DHZ, takže boli ocenení tí najzaslúžilejší členovia. Vymenilo sa aj množstvo darčekov.

Po oficiálnej časti nasledovala slávnostná večera a veselé posedenie s domácimi a hosťami v sprievode kapely Vertigo.


text: Vesna Baksová

foto: https://zupa-smen.hr/  

Have your say