From the blog

Vedomostný kvíz a športové hry folkloristov

No Comments

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača a Matica slovenská v Markovci Našickom v rámci programu oslavy Dňa mesta Našice aj tohto roku pre najmladších organizovali Vedomostný kvíz a športové hry folkloristov. Dňa 22. júna v náročnom kvíze o histórii ich folklórneho združenia zvíťazilo družstvo Víťazi, ktoré v športových hrách preukázalo viac zručností ako družstvo Pandy. Víťazi vyhrali suverénne. Kvíz sa konal v tieni Drevenice a športové hry na trávnatej ploche pri volejbalovom ihrisku. Členovia detskej a mládežníckej folklórnej skupiny sa zabavili dvanástimi hrami: preskakovanie lana, vybíjaná, hádzanie obručí, skok do diaľky, skákanie vo vreci, beh dvojíc so zaviazanými nohami, štafeta, preťahovanie lanom, basketbal, streľba na bránu, zrážanie plechoviek a pridávanie balónov. Podujatie viedla Vesna Baksová a pri organizácii a realizácii pomáhali viacerí starší členovia a speváčky. Predsedníčka SKUS-u Vesna Budošová rozdala deťom čokoládky a potom sa všetci pohostili a rozlúčili s pracovnou sezónou. Do ďalšieho vystúpenia idú všetci na zaslúžený oddych.

text: Vesna Baksová

foto: Branka Baksová

Have your say