From the blog

Prípravy Markovčanov na nadchádzajúce letné aktivity

No Comments

Počas letných mesiacov sa v Markovci Našickom konajú početné aktivity ako sú Markovské letné hry, futbalové turnaje, Večer polesňakov a mnohé iné programy. Aby všetky tieto aktivity prebehli bez problémov, je potrebná dobrá príprava. Preto bol pred letným obdobím realizovaný projekt asfaltovania priestoru pred Drevenicou a ihriska, ako aj vybavenie športového areálu, ktorý bol financovaný prostriedkami Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín Chorvátskej republiky prostredníctvom Zväzu Slovákov, Matice slovenskej v Markovci Našickom a Úradu parlamentného poslanca Vladimira Bileka.

text: Vesna Baksová

foto: Branka Baksová

Have your say