From the blog

Prehliadka detského folklóru v Darde

No Comments

Rómske informačno-asistenčné centrum Darda pod vedením Jovicu Radosavljevića organizovalo dňa 18. júna prehliadku detského folklóru, ktorá sa konala na letnom javisku Športovo-rekreačného strediska Đola. Zúčastnili sa ho členovia chorvátskych, ale aj menšinových kultúrno-umeleckých spolkov z východného Chorvátska: Rómsky KUS Darda (Darda), Maďarský KUS Darda (Darda), Bosniacky KUS Ljiljan (Rajevo Selo), Česká obec z Bjelovaru, KUS Dukat (Vladislavci), KUS Đoko Patković (Bobota), KUS Jokai Mor (Suza), KUS Seljačka Sloga (Baranjsko Petrovo Selo), KUS Veseli Šokci (Punitovce), Slovenský kultúrno-umelecký spolok bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského a SKUS Fraňa Strapača z Markovca Našického. SKUS Fraňa Strapača zastupovala detská tanečná skupina tancom Na Helišku, a mládežnícka tanečná skupina tancom Do kolesa. Organizácia tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo s podporou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a obce Darda, je odrazom multikulturalizmu medzi najmladšími, za čo treba osobitne poďakovať hostiteľom – Rómskemu informačno-asistenčnému centru Darda.

Have your say