From the blog

Predstavenie publikácie Markovec a Vlastenecká vojna

No Comments

Matica slovenská v Markovci Našickom a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Fraňa Strapača organizovali dňa 21. marca v Drevenici v rámci oslavy 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku vernisáž publikácie Markovec a Vlastenecká vojna. Po chorvátskej a slovenskej hymne bola minútou ticha odovzdaná úcta zahynulým a zosnulým chorvátskym obrancom a hrdinke Vlasteneckej vojny, riaditeľke vukovarskej vojnovej nemocnice Vesne Bosancovej. Všetkých prítomných privítala tajomníčka Matice a zároveň moderátorka programu Tatjana Seničaninová. Ženská spevácka skupina predviedla starú markovskú pieseň Chlapci mašinisti, ktorú vojaci spievali pri odchode do I. svetovej vojny.
Publikáciu vydali Zväz Slovákov v Chorvátsku a MS v Markovci Našickom. Autorkou je Branka Baksová, spoluautorkou Vesna Baksová, ktorá zároveň robila aj korektúru, a recenzentkou Marija Pepelková. Preklady urobili Tatjana Seničaninová a Branka Baksová, lektúru chorvátskeho jazyka Marija Pepelková a slovenského jazyka Ana Maroševićová. Grafickú prípravu urobili Zvonko Pinter a Branka Baksová, tlač PDF živnosť pre grafickú činnosť a iné služby vo vlastníctve Zdenka Pintera v Našiciach. Publikáciu finančne podporili Rada pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Zväz Slovákov v Chorvátsku, Úrad pre ľudské práva a práva národnostných menšín Chorvátskej republiky a mesto Našice. Publikácia bola vydaná v náklade 200 kusov. Recenzentka Marija Pepelková začala svoj príhovor slovami J. F. Kennedyho: Ľudstvo musí ukončiť vojny, inak vojny ukončia ľudstvo. Kniha Branky Baksovej Markovac i Domovinski rat / Markovec a Vlastenecká vojna dokumentuje slovom aj obrazom významné historické udalosti v Chorvátsku, zvlášť na území bývalej obce Našice – v Markovci Našickom pri príležitosti 30. výročia významných udalostí viditeľných už na titulnej strane tejto nezvyčajne upravenej knihy, ktorá otvorením symbolicky predstavuje prvú líniu obrany našej vlasti a tejto osady v úsilí Ducha, ale aj obranu trvalej spomienky pred zabudnutím na chorvátskych obrancov, osoby a udalosti dôstojné trvalej spomienky! Nech si potomstvo pamätá na minulosť ako na spomienku na nádej, aby sa zločiny a utrpenia nikdy viac nezopakovali, aby sme v súlade a slobodne žili sviatosť života v ovzduší mieru a dobra. Túto náročnú a pamätnú tematiku nie je ľahko skúmať a o nej písať. Pre lepšie porozumenie spoločensko-politickej atmosféry tohto obdobia a historického kontextu, autorka už v úvode ozrejmuje kľúčové udalosti v Chorvátsku pred Vlasteneckou vojnou, potom skrátka prezentuje „krvavú Veľkú noc“ na Plitviciach a prvú obeť Vlasteneckej vojny, ktorá sa stáva symbolom obrancov a tisícok hrdinov, obetovaných pre slobodu vlasti; ďalej zaznamenáva odchod našických dobrovoľníkov do Vukovaru; Deň nezávislosti Chorvátskej republiky; opisuje odchod žiakov, detí, učiteľov a starších osôb do slovenského mesta Martin, a zvláštnu pozornosť venuje raketovému útoku na Markovec a uznaniu Chorvátskej republiky v januári 1992. O význame uvedených udalostí, zaznamenaných v tejto spomienkovej knihe, najlepšie svedčia dokumentárne zdroje Vesny Lolićovej, fotografie bojovníkov a záznamy utečencov. Boli to dni utrpenia,ničenia a umierania, ale aj silnej viery, lásky a nádeje, ktorá posmeľovala a utešovala strápený národ, detí, ktorým ukradli detstvo, a ktorým na druhej strane bola poskytnutá nesebecká pomoc a nežnosť dobrých ľudí, ktorých nevysloviteľná dobrota sa nemôže ani nedá zmerať, ale nesmie sa ani zabudnúť. Slovákov a Chorvátov spája stáročné úsilie o dosiahnutie národnostnej slobody, lebo dlho žili v tých istých štátoch – Uhorskom kráľovstve, Habsburskej ríši a Rakúsko-uhorskej monarchii. Vzájomne bránili svoje otčiny od tureckých invázií, a odolávali germanizácii a maďarizácii. Podobné osudy mali medzi dvoma svetovými vojnami, počas druhej svetovej vojny, ako aj
po nej. Vlastenecká vojna bola obranná vojna a boj o nezávislosť a celistvosť chorvátskeho štátu proti útoku združených veľkosrbských síl v Chorvátsku a takzvanej JNA, armády, ktorá svoju pravú tvár ukázala práve začiatkom deväťdesiatych rokov. Autorka slovom a obrazom znázorňuje čas konania jednej časti srbského národa v Chorvátsku, ktorá vybuchla v auguste 1990, agresiu na Chorvátsko, ktoré bolo prinútené brániť sa, ozbrojené konflikty, rokovania, trpezlivé posilňovanie chorvátskych síl, oslobodenie našickej kasárne a účasť Markovčanov na vojnových udalostiach, ktorými bola oslobodená najväčšia časť okupovaného územia v Posávsku a západnom Slavónsku, ako aj ich účasť v iných krajoch našej krásnej vlasti. Osobitná pozornosť je venovaná starostlivosti pravlasti Slovenska o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov osady. Táto spomienková kniha, s početnými rodinnými fotografiami (zväčša obrancov), záznamami Červeného kríža, žurnalistických príloh, rádiových vysielaní, má za úlohu zachovať spomienky na Markovčanov, odvážnych ľudí a ich spolubojovníkov počas Vlasteneckej vojny a vytvárania nezávislej a slobodnej Chorvátskej republiky. Príležitostné verše o vlasti v chorvátskom a slovenskom jazyku Domovina iz srca raste Daniela Načinovića, Domovina moja Jaroslava Rezníka a Pri svetom kralju Antuna Gustava Matoša predniesli Roko Mihovilović Baksa, Karlo Malovčak a Vesna Baksová. Po prečítaní bohatého životopisu autorky a jej prínosu v kultúrnom a spoločensko-politickom živote Markovca, respektíve spolupráci Slovákov a Chorvátov, autorka Branka Baksová aj sama prejavila motívy na písanie tejto publikácie, ktorú potom s pomocou Zvonka Pintera znázornila vo videoprezentácii. Hlavným cieľom zhromažďovania a publikovania tohto materiálu je zanechať spomienku pre budúce generácie. Význam tejto publikácie vyzdvihli aj niektorí z prítomných hostí. Predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra sa vo svojom príhovore poďakoval Branke za úspešné zhromažďovanie materiálov s touto tematikou, a spomenul si aj na osobné zážitky z Vlasteneckej vojny. Vtedy študoval, ale vojna mu zobrala desať rokov života, ktoré mali byť najkrajšie. Preto teraz súcitíme s národom Ukrajiny. Primátor mesta Našice Krešimir Kašuba vyzdvihol význam tejto publikácie pre presadzovanie pravdy o Vlasteneckej vojne. Považuje jednotu Slovákov a Chorvátov za nedeliteľnú. Slováci vždy stáli pri nás, a boli aj prví, ktorí boli pripravení pomôcť pri poslednej povodni vlani v júli. Teší ho, že táto prezentácia zhromaždila zástupcov a členov mnohých našických združení. Takto sa mladých učí, aby sa také niečo už nikdy nezopakovalo. Zdôraznil aj to, že je mesto Našice pripravené pomôcť nešťastným ľuďom z Ukrajiny. Podľa názoru poslanca za českú a slovenskú národnostnú menšinu Vladimíra Bileka, je kniha krásna, plná fotografií a dokumentov, ktoré svedčia o Vlasteneckej vojne. Zachová pred zabudnutím udalosti, ktoré nosíme v srdci a ktoré prežili obrancovia. Aj on, ako žiak 6. ročníka základnej školy, 13. septembra 1990 odcestoval do bezpečia Česko-Slovenska, dnešnej Českej republiky v rámci odchodu detí v 13 autobusoch. Naši obrancovia zvíťazili za všetkých občanov Chorvátskej republiky. Súcitíme s Ukrajinou a jej obeťami. Takéto veci sa nesmú opakovať, ale ani zabudnúť. Učiteľka slovenského jazyka a kultúry Ana Maroševićová zablahoželala autorke Branke ku knihe a venovala jej detské práce, pričom vyzdvihla, že sa deti budú z tejto knihy učiť v škole. Predsedníčka SKUS-u Fraňa Strapača Vesna Budošová privítala prítomných a poďakovala sa Branke a všetkým spolupracovníkom. Podpredseda MS v Markovci Našickom Mario Dudjak sa poďakoval prítomným za odozvu a „nositeľom knihy“ príležitostnými darčekmi. Autorka a spoluautorka venovali knihu všetkým, ktorí sapodieľali na jej tvorbe. Na záver vernisáže sa uskutočnila spoločná modlitba za mier na Ukrajine, ktorú viedol markovský farár Patrik Alatić. Na spomienku o význame prezentácie knihy Markovac a Vlastenecká vojna zostanú, okrem tepla srdciach, aj krásne spoločné fotografi e mnohých prítomných hostí a chorvátskych veteránov Vlasteneckej vojny.

Have your say