Novosti

Donacija publikacija Matice slovačke Markovac Našički našičkim školama

No Comments

Tijekom mjeseca ožujka 2022. godine članica Matice slovačke Markovac Našički, te ujedno autorica i suautorica većine njih, Vesna Baksa, stupila je u kontakt s knjižničarkama škola na području grada Našica i ponudila donaciju izdanih publikacija za Zavičajnu zbirku. Sve su se knjižničarke ovoj inicijativi vrlo rado odazvale i hvala im na tome (Ivana Ostrički iz OŠ kralja Tomislava, Andrea Dubaić Begić iz OŠ Dore Pejačević, Manuela Kojić iz SŠ Isidora Kršnjavog te učiteljica Suzana Mihalek iz PŠ Markovac Našički).

Matica slovačka (su)izdala je sedam različitih naslova, no, neki naslovi su odavno razdijeljeni, pa nisu više na raspolaganju. Od trenutno dostupnih publikacija školama je ovom prilikom podijeljeno ukupno dvadeset i devet primjeraka (O spôsobe života a zvykov Slovákov prisťahovanych do Markovcá Našickécho, Vesna Baksová / O načinu života i običajima Slovaka doseljenih u Markovac Našički, Vesna Baksa (hrvatski/slovački) – 11 komada, Slovenské priezviska počas 140 rokov obce Markovec Našický „Môj rodokmeň“ / Slovačka prezimena tijekom 140 godina postojanja naselja Markovac Našički „Moje obiteljsko stablo“ – 5 komada, GOSPODIN POLESNJAK Fotomonografija 20 godina manifestacije „Večer polesnjaka“ (2000. – 2019.), Vesna Baksa / PÁN POLESŇAK Fotomonografia 20 rokov podujatia „Večer polesňakov“ (2000 – 2019) – 4 komada, MARKOVAC I DOMOVINSKI RAT / MARKOVEC A VLASTENECKÁ VOJNA 30. obljetnica prognaničke škole / 30. výročie školy vo vyhnanstve 9. 10. 1991. – 18. 1. 1992. Martin – Slovačka /Slovensko – 9 komada).

Cilj izdavanja ovih publikacija jest da se ne zaboravi, da se prenosi na mlađe… Učiteljica slovačkog jezika i kulture Ana Marošević i do sada je koristila ove izdane sadržaje u izvođenju nastave. Vjerujemo da će i drugi učenici sa svojim učiteljima i nastavnicima rado zaviriti u ove knjige i saznati nešto o svome selu, o svome gradu, nešto o običajima, udrugama, Domovinskom ratu, događajima.

Vaš komentar